5

Szanowni Państwo

W imieniu najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o wysłanie petycji do Senatu RP, dotyczącej prawa dzieci do obojga rodziców.

Treść Petycji: Prawo dzieci do obojga rodziców

Przedmiotem petycji są postulaty dotyczące:

  1. Przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanej ustawą z dnia 2 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 427);
  2. Usunięcia z art. 58 § 1a i art. 107 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapisu „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”;
  3. Wprowadzenia do porządku prawnego, tj. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego – nadrzędnej zasady ustalania opieki naprzemiennej nad dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców.

Dzieci mają prawo do obojga rodziców również w sytuacji, kiedy rodzice nie mieszkają już razem. Jesteśmy przekonani, że zmiana obowiązującego prawa, przyczyni się dobru dzieci i w przyszłości dzieci nie będą ponosiły psychologicznych, społecznych, prawnych i zdrowotnych konsekwencji związanych z alienacją rodzicielską. By to się jednak stało, potrzebne jest konstruktywne działanie a przede wszystkim zaangażowanie w konkretne akcje, które zwrócą uwagę władzy ustawodawczej na ten obszar życia społecznego, wymagający natychmiastowej korekty i jednoczesnej naprawy.

Wypełniając i wysyłając petycję, możecie pokazać, że faktycznie zależy Wam na dobru Waszych dzieci.

PODPISZ PETYCJĘ

Instrukcja:

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi
  3. kliknij przycisk "podpisz petycję"

Petycja zostanie wysłana emailem na adres: senat@senat.gov.pl
Kopia petycji zostanie wysłana na Twój email.
TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ NIGDZIE PUBLIKOWANE


Imię i nazwisko

Email

Adres zamieszkania (ulica nr domu/lokalu)

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Zabezpieczenie antyspamowe. Przepisz znaki:
captcha